Hướng dẫn Cài đặt và sử dụng CPULimit trên Linux

  • Wednesday 27/10/2021

Để giới hạn mức sử dụng tài nguyên CPU của 1 tiến trình trên Linux, CPULimit sẽ giúp chúng ta thực hiện được điều này.

Bài viết này, P.A Việt Nam sẽ hướng dẫn cách cài đặt và sử dụng CPULimit để giới hạn mức sử dụng tài nguyên CPU của 1 tiến trình bất kỳ.

Các bước cài đặt và sử dụng CPULimit trên Linux

Bao gồm 2 bước

1. Cài đặt

Với Debian/Ubuntu sử dụng với lệnh sau:

sudo apt install cpulimit

Với RHEL/CentOS and Fedora sử dụng với lệnh sau:

yum install epel-release
yum install cpulimit

2. Giới hạn tiến trình với CPULimit

Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cách thức hoạt động của CPULimit, chạy 1 lệnh dd ổ cứng trên hệ thống như sau:

dd if=/dev/zero of=/dev/null &

Khi đó đã có được PID của lệnh trên là 4337, chạy lệnh top -c -p 4337 để kiểm tra theo dõi tài nguyên sử dụng của tiến trình này đang sử dụng CPU là 100% (1 core CPU)

Tiếp theo, chúng ta sẽ thực hiện limit CPU với CPULimit với tiến trình này sử dụng 50% bằng lệnh:

cpulimit --pid 4337 --limit 50

Lưu ý: Không tắt/thoát màn hình console khi chạy lệnh trên, có thể mở 1 tab mới để kiểm tra.

Như vậy chúng ta đã có thể cài đặt và sử dụng CPULimit để giới hạn tài nguyên sử dụng CPU của 1 tiến trình bất kỳ nào mà ta muốn.

Mọi chi tiết khác cần hỗ trợ, vui lòng gửi yêu cầu về kythuat@pavietnam.vn hoặc hotline 19009477 ext: 2

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Xem thêm các hướng dẫn khác liên quan đến VPS/Server tại đây.