Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn cài đặt webserver Nginx Directadmin

1. Giới thiệu webserver Nginx

Webserver Nginx là một máy chủ web cũng có thể được sử dụng làm proxy ngược, cân bằng tải, proxy mail và bộ đệm HTTP. Phần mềm được tạo bởi Igor Sysoev và phát hành công khai vào năm 2004.

Với nhiều bài kiểm tra so sánh giữa Nginx và Apache (webserver mặc định khi cài đặt DirectAdmin) thì Nginx có hiệu suất cao hơn ở các website tĩnh. Còn đối với website động thì cả hai đều cho hiệu suất như nhau.

2. Cài đặt webserver Nginx

Để cài đặt bạn cần phải ssh vào server. Bạn tham khảo hướng dẫn ssh vào server tại đây

Sau khi ssh vào server bạn chạy tuần tự các lệnh sau:

#cd /usr/local/directadmin/custombuild

#./build update

#./build set php1_mode php-fpm

#./build set webserver nginx

#./build nginx

#./build php n

#./build rewrite_confs

Bạn chờ cho hệ thống cài đặt sau khi hoàn tất sẽ hiển thị như hình.

3. Kiểm tra

Để kiểm tra xem nginx đã hoạt động chưa bạn dùng lệnh: netstat -ntlp

Như vậy bạn đã cài đặt webserver nginx hoàn tất và giờ bạn đã có thể sử dụng triển khai cho website rồi.

 

Tham khảo dịch vụ VPS – Server tại P.A Việt Nam
https://www.pavietnam.vn/vn/vps-server.html

Nhận nhiều thông tin khuyến mãi – ưu đãi tại P.A Việt Nam
https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

5/5 - (1 bình chọn)
Exit mobile version