Hướng dẫn cài đặt WordPress trên host Plesk 9.2

  • Friday 03/04/2020

Để cài đặt WordPress lên host Plesk ta thực hiện các thao tác sau :

Bước 1 : Đăng nhập hệ thống quản trị Hosting của bạn thông qua trình duyệt Web

Trên giao diện Domain tìm mục “File” -> Click “File Manager”

Bước 2 : Vào thư mục source code của host, xóa file mặc định.

Bước 3 : Upload mã nguồn lên host

Click vào “httpdocs” -> Add New File

Chọn tệp tin upload lên host

Click “Ok” để upload tập tin

Nhớ Click “Upload archive and extract it” để unzip tập tin

Bước 4 : Sao đó move hay copy source code ra thư mục: httpdocs

Nhớ chọn lại thưc mục” httpdocs ” để move hay copy source.

Sau khi move hay copy source sang thư mục : httpdocs thành công

Bước 5 : Tạo database MySQL trên Plesk

Để tạo Database trên Plesk ta làm như sau:

Trên giao diện Home của Plesk tìm mục “Application & Service” -> Click “Database”

Click “Add New Database”

Khai báo thông tin tạo Database mới

Database name : Tên database name

Type : Chọn MySQL

Click “Ok” tiếp tục

Khai báo User cho Database vừa tạo -> Click “Add New Database User”

Khai báo thông tin user cho database -> Click “Ok” hoàn tất

Bước 6 : Tiến hành cài đặt WordPress trên host với dabatase vừa tạo

Bước 6.1 : Tiến hành sửa tập tin “wp-config-sample.php” và đổi tên thành “wp-config.php”

Mở tập tin wp-config-sample.php với chình xoạn thảo văn bản và điền vào các thông tin của cơ sở dữ liệu.

Sau khi sửa nội dung đổi tên file thành “wp-config.php”

Bước 6.2 : Cài đặt WordPress lên host

Trên trình duyệt web ta truy cập vào thư mục “/wp-admin/install.php”

Giao diện cài đặt WordPress

Ta tiến hành khai báo thông tin để cài đặt WordPress -> Click “Cài đặt WordPress”

Tên đăng nhập : user đăng nhập vào hệ thống

Password,Twice : Mật khẩu cho user

Click “Cài đặt WordPress”

Giao diện thông báo cài đặt thành công WordPress

Giao diện đăng nhập WordPress

Giao diện WordPress đăng nhập thành công.

Gặp khó khăn bạn chỉ cần liên hệ Hostline 1900 9477 ext 2 để Kỹ thuật hỗ trợ bạn nhé.

Chúc bạn thành công.

Cảm ơn bạn đã tham khảo bài viết!