Hướng dẫn cài đặt WordPress trên Plesk

 • Tuesday 19/10/2021

Hướng dẫn cài đặt WordPress trên Plesk

WordPress Toolkit là bộ quản lý toàn diện cho wordpress được tích hợp trong hosting tại P.A, với WordPress Toolkit bạn có thể dễ dàng cài đặt và quản trị wordpress chỉ với 1 click chuột. Ngoài ra, chúng ta có thể quản lý được nhiều website wordpress cùng lúc.

Trong ứng dụng WordPress Toolkit trên Plesk này, chúng tôi sẽ trình bày chi tiết tất cả các tính năng với giao diện trực quan nhất để hướng dẫn cài đặt wordpress trên plesk.

1. Truy cập WordPress Toolkit trên Plesk

Chúng ta truy cập vào plesk quản lý host –>> Sau đó WordPress để mở WordPress Toolkit.

Như vậy, chúng ta đã truy cập được vào WordPress Toolkit và đã hoàn tất bước thoa tác đầu tiên của hướng dẫn cài đặt WordPress trên Plesk 18.x hay 19.x. Hiện tại trong WordPress Toolkit có rất nhiều tính năng và chúng tôi đánh số thứ tự để mọi người có thể tiện tham khảo (Xem hình bên dưới).

2. Tính năng và sử dụng WordPress Toolkit

Trong phần này, chúng ta có thể chọn Install hoặc Instal WordPress  để bắt đầu cài đặt. Ngoài ra, còn có 1 số tính năng quản lý Plugin, ThemesRemove website khi cần xóa bỏ website đã cài đặt.

Khi thực hiện cài đặt, chúng tôi có thể lưu ý và thay đổi thông tin một số mục như sau:

* General

 • Installation path: Chọn domain cần cài đặt.
 • Website title: Đặt tên tiêu đề cho website.
 • Plugin/theme set: Mặc định chọn NONE nhưng chúng ta có thể chọn plugin để cài đặt.
 • Website language: Mặc định, có thể cập nhật trong admin.
 • Version: Mặc định.

* WordPress Administrator

 • Username: Tên tài khoản quản trị.
 • Password: mật khẩu quản trị.
 • Email: Nhập email quản trị.

* Database:

 • Database name: Tên cơ sở dữ liệu.
 • Database table prefix: Tiền tố của bảng dữ liệu.
 • Database user name: Tên tài khoản truy cập dữ liệu.
 • Database user password: Mật khẩu của tài khỏan truy cập dữ liệu.

Chúng ta có thể để mặc định hoặc cập nhật theo mong muốn vì WordPress Toolkit sẽ tự động khởi tạo database.

* Automatic Update Settings: Vui lòng để mặc định.

Sau khi đã nhập đầy đủ thông tin chúng ta có thể chọn Install để tiến hành cài đặt WordPress.

* Trong hướng dẫn cài đặt WordPress trên Plesk này, chúng tôi khuyến cáo mọi người cài đặt Plugin và Themes trong phần admin quản trị website.

Sau khi cài đặt xong, chúng ta có thể vào phần quản lý Plugin / Themes trên WordPress Toolkit để chọn và cài đặt Plugin / Themes sử dụng.

 

Chúc mọi người thao tác thành công khi xem hướng dẫn cài đặt WordPress trên Plesk.


 

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các Plan Hosting WordPress đáp ứng yêu cầu của khách hàng
WordPress Hosting phổ thông
WordPress Hosting chất lượng cao
WordPress VIP

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/