Hướng dẫn cài phalcon 3.x PHP từ source

  • Tuesday 03/01/2023

phalcon

 

1. Giới thiệu Phalcon php :

  • Phalcon là một php framework mã nguồn mở, được viết bằng C-extension, được tối ưu hóa về perfommance. Nó có tính độc lập, cho phép bạn sử dụng các thành phần của chúng một cách tùy biến theo ứng dụng mà bạn cần.
  • Phalcon không chỉ riêng ở performance mà nó còn mạnh mẽ, giàu các tính năng và dễ dàng sử dụng.

2. Hướng dẫn cài cài phalcon 3.x từ source :

Trong trường hợp chuyển từ Phalcon 3 lên server chạy Phalcon 4  có thể gặp lỗi:

Uncaught BadMethodCallException: Wrong number of parameters in public_html/public/index.php:31 Stack trace:

Các bạn có thể cài phalcon 3.x như sau :

  • Lấy đường dẫn phpize :

[root@vps ~]# whereis phpize
phpize: /usr/local/bin/phpize

  • Lấy đường dẫn thực thi file php-config :

[root@vps ~]# whereis php-config
php-config: /usr/local/bin/php-config

  • Download thư viện và Phalcon :

yum install pcre-devel gcc make git

git clone https://github.com/phalcon/cphalcon
cd cphalcon/build
git checkout origin/3.4.x
./install --phpize /usr/local/bin/phpize --php-config /usr/local/bin/php-config --arch 64bits

Các bạn thay các thông số phpize, php-config theo kết quả chạy được ở trên, arch version OS. 

Sau khi cài đặt xong sẽ có thông báo như ảnh sau :

phalcon

Thêm extension vào php.ini

Các bạn chạy lệnh sau để lấy vị trí config file php (đường dẫn này cho php mặc định trên server trong trường hợp các bạn dùng nhiều version php cần chọn đúng vị trí file)

[root@vps ~]# php --ini
Configuration File (php.ini) Path: /usr/local/php73/lib
Loaded Configuration File: /usr/local/php73/lib/php.ini
Scan for additional .ini files in: /usr/local/php73/lib/php.conf.d
Additional .ini files parsed: /usr/local/php73/lib/php.conf.d/10-directadmin.ini,
/usr/local/php73/lib/php.conf.d/50-webapps.ini

Mình thêm vào file /usr/local/php73/lib/php.conf.d/10-directadmin.ini để tránh bị ghi đè.

echo "extension=phalcon.so" > /usr/local/php73/lib/php.conf.d/10-directadmin.ini

Sau khi cài đặt xong các bạn cho restart lại dịch vụ apache :

service httpd restart

3. Kiểm tra kết quả phalcon 3.x :

php -i | grep -i phalcon

[root@vps ~]# php -i | grep -i phalcon
phalcon
phalcon => enabled
Author => Phalcon Team and contributors
phalcon.db.escape_identifiers => On => On
phalcon.db.force_casting => Off => Off
phalcon.orm.cast_on_hydrate => Off => Off
phalcon.orm.column_renaming => On => On
phalcon.orm.disable_assign_setters => Off => Off
phalcon.orm.enable_implicit_joins => On => On
phalcon.orm.enable_literals => On => On
phalcon.orm.events => On => On
phalcon.orm.exception_on_failed_save => Off => Off
phalcon.orm.ignore_unknown_columns => Off => Off
phalcon.orm.late_state_binding => Off => Off
phalcon.orm.not_null_validations => On => On
phalcon.orm.update_snapshot_on_save => On => On
phalcon.orm.virtual_foreign_keys => On => On

Kiểm tra version Phalcon :

php -r "echo Phalcon\Version::get();"
3.4.5

Trong quá trình cài đặt phalcon nếu có vấn đề lỗi phát sinh, vui lòng gửi yêu cầu về kythuat@pavietnam.vn để được hỗ trợ kiểm tra và xử lý.

Xem thêm các hướng dẫn khác về VPS tại đây.

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng :
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/