Hướng dẫn cập nhật exim trên Directadmin

  • Tuesday 24/10/2023

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn các bước cơ bản để sử dụng Exim trên Directadmin.

 

exim tren directadmin

 

1. Cập nhật Exim trên Directadmin lên phiên bản mới nhất

Bước 1: Đăng nhập SSH với quyền root và thực hiện lần lượt các lệnh sau để chạy build update:
# cd /usr/local/directadmin/custombuild
# ./build update

Bước 2: Thực hiện các lệnh để build Exim:
# ./build set exim yes
# ./build set eximconf yes
# ./build exim
# ./build exim_conf

Bước 3: Khởi động lại service exim và directadmin
# systemctl restart exim
# systemctl restart directadmin

 

2. Tùy chỉnh file Exim.conf

Có 2 cách để tùy chỉnh file exim.conf

Cách 1: Tùy chỉnh thông qua file /etc/exim.strings.conf.custom/etc/exim.variables.conf.custom
Bạn cần set eximconf=yes trong file options.conf
Để kiểm tra bạn thực hiện lệnh sau:
# grep eximconf /usr/local/directadmin/custombuild/options.conf

Kết quả:
eximconf=yes

Cách 2: Tùy chỉnh trực tiếp trong file exim.conf
Với cách này bạn cần set eximconf=no hoặc set readonly cho file /etc/exim.conf để tránh bị thay đổi.
Lệnh set readonly:
# chattr +i /etc/exim.conf

 

3. Ẩn thông tin Exim version

Mặc định exim sẽ hiển thị thông tin Version như sau:
220 jbmc-software.com ESMTP Exim 4.92.2 Tue, 10 Sep 2019 16:32:25 -0600

Để thực hiện, bạn cần exim.conf version 4.5.x trở lên.
Lệnh kiểm tra:
# grep eximconf /usr/local/directadmin/custombuild/options.conf

Kết quả:
eximconf=yes
eximconf_release=4.5

Tiếp đến bạn thực hiện cập nhật smtp_banner trong file /etc/exim.variables.conf.custom với nội dung:
smtp_banner=”${primary_hostname} mail server”

và tiến hành rebuild lại exim.variables.conf
# cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build exim_conf

 

4. Cho phép gửi mail với dung lượng lớn hơn 20MB

Bạn mở file /etc/exim.variables.conf.custom và set giá trị message_size_limit theo nhu cầu sử dụng.
message_size_limit=100M

Sau đó, bạn rebuild exim.variables.conf để giá trị có hiệu lực.
# cd /usr/local/directadmin/custombuild
# ./build exim_conf

 

Chúc các bạn thành công.

_________________________________________________________________________________

P.A Việt Nam cung cấp giải pháp Email Server dành cho Doanh Nghiệp
Email Server Pro
Email Server Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

5/5 - (1 bình chọn)