Hướng dẫn cập nhật thông tin bản khai tên miền (whois)

  • Saturday 26/06/2021

Hướng dẫn cập nhật thông tin bản khai tên miền.

(Lưu ý: đối với tên miền .vn Quý khách cập nhật các thông tin, ngoài trừ thông tin chủ thể, CMND/ CCCD, MST).

Quý khách thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Login vào tài khoản hỗ trợ khách hàng https://support.pavietnam.vn/

Bước 2: Vào menu quản lý chọn “Dịch vụ/ Tên miền”

Bước 3: Tại Tên miền cần thay đổi, chọn “Xem thông tin”

Bước 4: Cập nhật thông tin mới

Chúc Quý khách thành công.

Các kênh hỗ trợ khách hàng:

Kênh online: https://support.pavietnam.vn

Email: cus@pavietnam.vn

Phone: 19009477, Ext 3

Phòng dịch vụ khách hàng P.A Việt Nam.