Hướng dẫn cập nhật thông tin khách hàng

  • Saturday 02/06/2012

Hướng dẫn cập nhật thông tin khách hàng

– Bạn đăng nhập trang hỗ trợ khách hàng https://support.pavietnam.vn
– Tương ứng menu phải, Bạn chọn “Tài khoản”, Click ” Thông tin liên lạc ”

Tương ứng link : https://support.pavietnam.vn/index.php?pa=profile

– Bạn cập nhật các thông tin cần thay đổi như Email, địa chỉ, điện thoại bàn, di động.

– Bạn Click nút ” Thay đổi “, hệ thống sẽ cập nhật thông tin cho Bạn.

Chú ý : Nếu tài khoản của Bạn ” Chưa có tên “. Bạn nhập tên vào ” Tên chủ thể sử dụng ” và Click ” Thay đổi ”