Hướng dẫn cấp phát lại(reissue) chứng nhận SSL new!

  • Friday 25/08/2023

Bạn nên thay khóa cho chứng nhận SSL của mình khi:

  • Bạn cần thay đổi tên miền (tên chung) trên SSL của bạn.
  • Bạn muốn thay đổi tổ chức cấp chứng nhận SSL của mình.
  • Máy chủ của bạn bị hỏng.
  • Bạn mất khóa riêng.
  • Bạn chuyển website đến một máy chủ mới.

Đối với RapidSSL và Comodo

Hướng dẫn reissue SSL RapidSSL trên tài khoản support tại website support.pavietnam.vn

Hướng dẫn reissue SSL Comodo Positive trên support.pavietnam.vn

Đối với các chứng chỉ SSL còn lại

Bước 1: Bạn cần tạo mới CSR

Xem các hướng dẫn tạo csr nhấn vào đây

Bước 2: Bạn vui lòng log in vào trang support.pavietnam.vn và gửi thông tin CSR cũng như yêu cầu thực hiện thay đổi cặp khóa hay còn gọi là cấp phát lại: Hướng dẫn

Bước 3: Kỹ thuật sẽ tạo mới lại cặp khóa dựa trên CSR được cấp và gửi lại chứng nhận mới

Bước 4: Bạn tiến hành cài đặt lại chứng nhận mới.

Chúc bạn thành công.

1/5 - (1 bình chọn)