Hướng dẫn cấp quyền cho teamviewer trên MACOS

  • Sunday 06/11/2022

Hướng dẫn cấp quyền cho teamviewer trên MACOS

Khi sử dụng teamviewer remote trên MACOS bị hạn chế quyền. Bài viết hướng dẫn cấp quyền cho teamviewer trên MACOS

1. Bật teamviewer, chọn vào nút tam giác ở góc trên bên trái của phần mềm teamviewer như ảnh dưới

Hướng dẫn cấp quyền cho teamviewer trên MACOS

2. Chọn “Yêu cầu quyền truy cập” ở mục Ghi màn hình

Hướng dẫn cấp quyền cho teamviewer trên MACOS
3. Ấn Mở tuỳ chọn hệ thống

Hướng dẫn cấp quyền cho teamviewer trên MACOS
4. Ấn vào hình ổ khoá

Hướng dẫn cấp quyền cho teamviewer trên MACOS
5. Nhập mật khẩu máy bạn

Hướng dẫn cấp quyền cho teamviewer trên MACOS
6. Check vào Teamviewer, bước này sẽ phân quyền cho phép Teamviewer được truyền tải hình ảnh màn hình của bạn sang đối tác Teamview

Hướng dẫn cấp quyền cho teamviewer trên MACOS
7. Chọn vào trợ năng và check vào Teamviewer là xong các bước cấp quyền.

Hướng dẫn cấp quyền cho teamviewer trên MACOS

 

Tham khảo các dịch vụ Hosting P.A tại đây

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Bài viết hướng dẫn liên quan đến linux hosting các bạn có thể tham khảo tại đây

Rate this post