Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn cấp quyền cho teamviewer trên MACOS

Hướng dẫn cấp quyền cho teamviewer trên MACOS

Khi sử dụng teamviewer remote trên MACOS bị hạn chế quyền. Bài viết hướng dẫn cấp quyền cho teamviewer trên MACOS

1. Bật teamviewer, chọn vào nút tam giác ở góc trên bên trái của phần mềm teamviewer như ảnh dưới

2. Chọn “Yêu cầu quyền truy cập” ở mục Ghi màn hình


3. Ấn Mở tuỳ chọn hệ thống


4. Ấn vào hình ổ khoá


5. Nhập mật khẩu máy bạn


6. Check vào Teamviewer, bước này sẽ phân quyền cho phép Teamviewer được truyền tải hình ảnh màn hình của bạn sang đối tác Teamview


7. Chọn vào trợ năng và check vào Teamviewer là xong các bước cấp quyền.

 

Tham khảo các dịch vụ Hosting P.A tại đây

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Bài viết hướng dẫn liên quan đến linux hosting các bạn có thể tham khảo tại đây

Rate this post
Exit mobile version