Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn cấu hình 2FA trên kerio

Hướng dẫn cấu hình 2FA trên kerio:

Đăng nhập vào webmail , chọn 2FA setup để cấu hình 2FA:

Chọn Start setup:

Dùng app google authenticator ( nếu chưa có thì setup app vào) để scan QR code. Sau khi scan QR code nhập mã code 6 số vào dòng 2FA code

Sau đó bạn có thể logout và đăng nhập vào webmail , hệ thống sẽ hỏi 2FA code , bạn nhập vào 6 số trên app google authenticator thì mới đăng nhập vào được webmail.

P.A Việt Nam cung cấp giải pháp Email Server dành cho Doanh Nghiệp
Email Server Pro
Email Server Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

Bài Viết Liên Quan:

  1. Hướng dẫn tạo chữ ký webmail kerio
  2. Hướng dẫn các bước kích hoạt tính năng xác thực 2 lớp (2FA) trên WebMail eMail Pro
  3. Hướng dẫn enable tính năng Two Factor Authentication (2FA) trên Mdaemon
  4. 1 số hướng dẫn cơ bản khi sử dụng dịch vụ Email Anti Spam Protection (Incoming)
Rate this post
Exit mobile version