Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn cấu hình bảo vệ tài khoản quản lý hóa đơn điện tử

Hướng dẫn cấu hình bảo vệ tài khoản quản lý hóa đơn điện tử

Nhằm nâng cao bảo mật thông thông tin tài khoản. Quý khách vui lòng cài đặt thêm phương thức xác thực bên dưới để hoạt động an toàn và hiệu quả hơn.

1. Cấu hình bảo vệ riệng cho từng tài khoản khác nhau: Mặc định mỗi user sẽ cấu hình bảo vệ riêng mà không ảnh hưởng đến user khách. Để cấu hình bảo vệ tài khoản vui lòng làm theo từng bước sau:

Cấu hình bảo vệ cho tài khoản admin:
– Đăng nhập vào quản lý hóa đơn điện tử với user quyền cao nhất là admin sau đó Click vào mục Hệ Thống -> Quản trị người dùng bên menu trái như hình sau:

Click vào biểu tượng cây bút chì của user admin ngay cột Cập nhật sẽ hiển thị như hình bên dưới

Bên khung phải  màn hình có 2 mục bảo vệ là Bảo vệ tài khoản bằng IP và bảo vệ bằng câu hỏi bảo mật. Quý khách muốn bảo vệ loại nào thì click vào dòng Chưa kích hoạt để cấu hình. sau đó check vào nút checbox Tôi đồng ý sử dụng chế độ bảo vệ bằng IP Address

Sau đó nhập ít nhất 2 IP WAN vào mục IP address 1  và IP address 2  sau đó nhấn nút Cập Nhật bên dưới phần bảo về tài khoản IP là xong. 

Tương tự cấu hình bằng câu hỏi bí mật, để cấu hình bảo vệ bằng câu hỏi bí mật, click vào dòng chưa kích hoạt trong khung như hình bên dưới.

Chọn  5 câu hỏi và nhập câu trả lời tương úng, sau đó click vào nút cập nhật bên dưới khung này là xong.

– Tương tự bảo vệ cho user thường :

– Đăng nhập vào quản lý hóa đơn điện tử với user thường sau đó Click vào mục Hệ Thống -> Quản trị người dùng bên menu trái như hình sau:

Và cấu hình tương tự như user admin trên là hoàn thành cấu hình bảo vệ cho user thường.

– Nếu 1 user thường mà quên câu hỏi bí mật hoặc cấu hình bảo vệ bằng IP không đúng, để hủy 2 tính năng bảo vệ này thì Đăng nhập vào quản lý hóa đơn điện tử với user quyền cao nhất là admin sau đó Click vào mục Hệ Thống -> Quản trị người dùng bên menu trái như hình sau:

Chọn user thường cần hủy -> click vào bảo vệ tài khoản bằng IP, bỏ check Tôi đồng ý sử dụng chế độ bảo vệ bằng IP Address -> nhấn nút Cập nhật là xong hủy bỏ.

tượng tự click vào bảo vệ bằng câu hỏi bí mật, bỏ check Tôi đồng ý sử dụng chế độ bảo vệ câu hỏi bí mật -> nhấn nút Cập nhật là xong hủy bỏ.

Rate this post
Exit mobile version