Hướng dẫn cấu hình bộ lọc email filters trên webmail cpanel

  • Monday 20/09/2021

Cấu hình bộ lọc email filters trên webmail cpanel

Hướng dẫn sau giúp Quý khách có thể chủ động cấu hình bộ lọc email filters trên webmail cpanel của user mail cá nhân nhằm quản lý email theo từng thư mục, dễ dàng trích lục thông tin.

Chúng ta cần đăng nhập email thông qua Webmail theo link http://mail.domain.

Lúc này, chúng ta sẽ thấy hiển thị phần tùy chọn giao diện webmail và một số tính năng của tài khoản email. Để thực hiện tạo bộ lọc (filter) cho email, chúng ta chọn vào mục Email Filters.

Tiếp theo trong phần Email Filters, chúng ta chọn vào Create a New Filter để tạo 1 bộ lọc (filter) mới. Sau khi tạo xong, chúng ta chọn vào Create hoàn thành.

Chú thích:

  • Filter Name: Tên bộ lọc
  • Rules: Có thể tùy chọn From, to, header, subject tùy theo nhu cầu ….. contain: chứa từ khóa, cụm từ …

Lưu ý: Trong phần Rules, chúng ta có thể chọn vào dấu “+” để thêm điều kiện hoặc dấu “” để bỏ bớt điều kiện trong Rules.

  • Actions : Hành động, có thể tùy chọn di chuyển, sao chép, từ chối, chuyển hướng …. tùy theo nhu cầu

Đến đây là hoàn tất, Qúy khách có thể thực hiện test gửi mail vào user này để kiểm tra hoạt động của bộ lọc (filter) có hoạt động hay không.

Hoặc để kiểm tra 1 rules trước khi cấu hình chúng ta có thể sử dụng tính năng Test Filters để kiểm tra rules trước.

Cấu hình mail chuyển tiếp trên webmail

Trường hợp bạn muốn cấu hình chuyển tiếp toàn bộ mail qua 1 email khác, bạn có thể cấu hình filter như dưới đây

Trước tiên, chúng ta chọn Forwarders

Ở phần Destination Forward to Email Address nhập vào địa chỉ email cần chuyển tiếp rồi chọn Add Forwarder để hoàn tất.

 

Chúc mọi người thực hiện thanh công cấu hình bộ lọc email filters trên webmail cpanel.

Mọi chi tiết khác cần hỗ trợ, vui lòng gửi yêu cầu về kythuat@pavietnam.vn


P.A Việt Nam cung cấp giải pháp Email Server dành cho Doanh Nghiệp
Email Server Pro
Email Server Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

 

Rate this post