[Chat30s] Hướng dẫn thêm chatbot – robot chat

  • Tuesday 23/01/2018

Chức năng Chat Bot cho phép Quý khách thiết lập các câu trả lời tự động, Quý khách có thể thiết lập các rule để robot nhận diện câu hỏi và tự động chat trả lời lại Khách hàng.

Quý khách đăng nhập vào tài khoản muốn cấu hình Chat Bot, Quý khách vào Menu, tại  mục Quản lý Chat bot >> Chat bot 

Click nút Thêm chatbot để tiến hành tạo rule mới cho Chat bot, Quý khách có thể tạo nhiều điều kiện, càng nhiều điều kiện thì Chat bot trả lời càng chính xác.

Khi thêm Chat bot cần khai báo 4 mục :

Tiêu đề : Tên rule để dễ nhớ

Cú pháp/ Từ khóa : khai báo các từ khóa và rule để Chat bot nhận diện câu hỏi.

 

Ở mục cú pháp hệ thống cho phép khai báo filter như sau:

[s] : Bắt đầu câu hỏi bằng cụm từ

[*] : Bất kỳ cụm từ

| : khớp với 1 trong các cụm từ. Với nhiều cụm từ xin vui lòng thêm ()

[e] : kết thúc câu hỏi cụm từ

 

VD 1: khách hàng hỏi 1 số câu như sau

1. xin chào, xin vui lòng hướng dẫn tôi giải quyết vấn đề này

2. hello, please help me some thing

3. chào bạn, xin bạn có thể hướng dẫn giúp tôi giải quyết vấn đề này được không

thì có thể khai báo 1 rule filter để nhận diện cho 3 câu hỏi trên như sau :

[*](xin chào|hello|chào bạn)[*](hướng dẫn|help me)[*]

Chat bot trả lời : Đây sẽ là nội dung chat bot trả lời chat với Khách hàng khi thỏa điều kiện trên mục cú pháp

Kịch bản Chatbot : lựa chọn kịch bản dựng sẵn để tương tác với khách hàng, kịch bản có thể đưa ra các lựa chọn để khách hàng lựa chọn và hướng dẫn khách hàng theo 1 luồng định sẵn.
lưu ý : phần kịch bản chỉ sẽ hoạt động ưu tiên hơn mục “Chat bot trả lời”. Có nghĩa là khi bạn cấu hình 1 chatbot vừa có nội dung trả lời vừa chọn kịch bản thì sẽ chỉ tác dụng phần kịch bản.

Xem thêm hướng dẫn tạo kịch bản chatbot tại đây tại đây

Sau khi khai báo xong filter , Quý khách có thể kiểm tra lại xem filter vừa set hoạt động có đúng không bằng chức năng “Thử chat bot”.

như hình trên sau khi khai báo các filter và test thử thì hệ thống sẽ cho biết câu chat sẽ khớp với rule filter nào. Trong trường hợp 1 câu chat khớp với nhiều rule thì hệ rule thể hiện ở trên cùng sẽ được sử dụng để trả robot trả lời.

Độ ưu tiên của rule sẽ căn cứ vào 2 yếu tố 

 

  • Thông số độ ưu tiên (set ở cột “độ ưu tiên“). Giá trị từ 0->9, 0 là ưu tiên thấp nhất, 9 là ưu tiên cao nhất
  • Chỉ số độ dài của rule. Trong trường hợp nhiều rule (khớp với câu chat) có cùng độ ưu tiên thì rule nào dài hơn sẽ ưu tiên hơn

 

 

Rate this post