Hướng dẫn cấu hình chữ ký email vào Mail Thunderbird và Gmail

  • Wednesday 20/05/2020

Sau khi bạn đã tạo chữ ký email ở hướng dẫn tạo chữ ký email rồi, kế tiếp bạn copy chữ ký này để cấu hình vào mail client của bạn như outlook, thurderbird, gmail,..

Video sau sẽ hướng dẫn chi tiết cách cấu hình chữ ký vào mail thurderbird và gmail.