Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn cấu hình chữ ký email vào Mail Thunderbird và Gmail

Hướng dẫn cấu hình chữ ký email vào Mail Thunderbird và Gmail

Sau khi bạn đã tạo chữ ký email ở hướng dẫn tạo chữ ký email rồi, kế tiếp bạn copy chữ ký này để cấu hình vào mail client của bạn như outlook, thurderbird, gmail,..

Video sau sẽ hướng dẫn chi tiết cách cấu hình chữ ký vào mail thurderbird và gmail.

 

Ngoài ra có 1 số chương trình khuyến mãi các bạn có thể tham khảo link tại đây

Rate this post
Exit mobile version