Hướng dẫn cấu hình domain trên trang support

  • Saturday 10/02/2018

Bạn có thể sử dụng trang https://support.pavietnam.vn => dịch vụ đang sử dụng  => click vào biểu tượng bánh răng cưa tương ứng với tên miền cần cấu hình  =>  hệ thống tự động login qua trang access.pavietnam.vn

Tại trang access.pavietnam.vn, quý khách có thể xem hướng dẫn cấu hình dưới đây