Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn cấu hình Email trên Android 13 mới

Hướng dẫn cấu hình Email trên Android

Bài viết này hướng dẫn cấu hình Email trên hệ điều hành Android mới sau này .

Trên đây sử dụng điện thoại SamSung với Android 13, trước tiên chúng ta mở App mail mặc định trên điện thoại lên

Sau đó chọn “khác”

Nhận đia chỉ email và mật khẩu > Sau đó chọn cài đặt thủ công phía dưới

Chọn giao thức IMAP hoặc POP3 tùy nhu cầu sử dụng .

Nhập các thông tin kết nối mail vào.

Thông tin kết nối mail tại PA Việt Nam

Kiểu bảo mật: không bảo mật (NON-SSL)

Server nhận mail: mail.tenDomain

Cổng nhận mail IMAP: 143 , POP : 110

Server Gửi mail: mail.tenDomain

Cổng SMTP : 25, 587

====

Kiểu bảo mật: Bảo mật (SSL)

Server nhận mail: mailxxxx.maychuemail.com (tùy vào mỗi hệ thống mail xxxx sẽ là số khác nhau)

Cổng nhận mail IMAP: 993 , POP : 995

Server Gửi mail: mailxxxx.maychuemail.com

Cổng SMTP : 465

Nhớ bật phần ” Yêu cấu xác thực để gửi email” . Khi đã nhập đầy đủ thông tin chúng ta nhấn “Đăng nhập’ để kết nối mail.

 

 

Xem thêm các vài viết mail khác về Email Server Tại đây

P.A Việt Nam cung cấp giải pháp Email Server dành cho Doanh Nghiệp
Email Server Pro
Email Server Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Rate this post
Exit mobile version