Hướng dẫn cấu hình firewall pfsense với tổng đài số P.A Việt Nam

  • Friday 05/02/2021

Hướng dẫn cấu hình firewall pfsense với tổng đài số P.A Việt Nam

1/ Thông số hệ thống

Cần các port sau

Port SIP UDP/TCP : 5060

Port RTP UDP/TCP : dãy port 10000:20000

Đối với hệ thống load balance nên sử dụng 1 Wan cố định cho Voip , routing về 1 đường truyền

Ví dụ : Quý khách sử dụng load balance cho 2 đường truyền Viettel hoặc FPT . Khi đó Quý khách nên sử dụng chức năng routing và route Voip về một đường truyền là Viettel hoặc FPT.

2/ Cấu hình trên firewall

Chuyển firewall sang chế độ Conservative (Nếu không bật sẽ dẫn tới tình trạng bị mất kết nối sau khoảng 15 phút)

System > Advanced, Firewall & NAT Tab

Nhưng có một số những hạn chế như yêu cầu hệ thống lớn hơn và sử dụng tài nguyên tăng lên đi kèm với nó, thì quý khách cần nâng cấp firewall

– Thiết lập IP phone khoảng thời gian duy trì và / hoặc đăng ký lại trên điện thoại, 30 giây đến 60 giây là đủ

Rate this post