Hướng dẫn cấu hình Grandstream Wave trên smartphone

  • Friday 25/08/2017

Cấu hình phần mềm Grandstream Wave để sử dụng với Callcentric rất đơn giản và có thể được hoàn thành trong một khoảng thời gian tương đối ngắn. 

Mở ứng dụng bằng cách chạm vào biểu tượng “GS Wave” trên giao diện thiết bị di động của bạn: 

Sau khi khởi chạy ứng dụng, vui lòng chạm vào biểu tượng  Setting ở góc dưới cùng bên phải của ứng dụng


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ màn hình Settings, Bấm vào tùy chọn Account Settings

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… chọn biểu tượng dấu + ở góc trên cùng bên tay phải của giao diện Accounts Settings 

và sau đó chọn SIP Accounts để định cấu hình một cấu hình SIP mới trong softphone: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấu hình của bạn trông giống như hình dưới đây:

Account Name: Nhập số nội bộ, ví dụ 101, 102, 208…

SIP Server : Nhập IP của tổng đài (Đăng nhập vào crm.pavietnam.vn góc trên bên phải sẽ thấy IP của tổng đài)

SIP Authentication ID: nhập số nội bộ

Password: nhập mật khẩu

Voicemail UserID: nhập *97 để nghe lại thư thoại nếu thư thoại được kich hoạt.

 

 

 

Để lưu cài đặt của bạn, hãy nhấn vào check mark  trên góc phải của màn hình

 

Vui lòng quay lại giao diện Cài đặt Accounts Settings và chạm vào tài khoản mà bạn vừa tạo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bỏ Tùy chọn WiFi Only Để Dùng Cả 3G,4G Khi Không Có WiFi

 

Bo tuy chon Wifi only

 

 

Trong khi di chuyển qua các tùy chọn menu khác nhau, hãy tìm DialPlan  disable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xuống phía dưới giao diện, tìm tùy chọn DNS SRV và đặt nó vào SRV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuối cùng, di chuyển / Định vị chọn Preferred Vocoder và chọn Wifi . 

Trong giao diện Audio Settings , Hãy đảm bảo rằng chỉ có PCMU được chọn và không có bộ mã hóa / giải mã nào được chọn. 

Nhấn vào check mark ở góc trên cùng bên phải của màn hình để lưu cài đặt của bạn. 

Bạn cũng có thể thực hiện các thay đổi giống nhau trong phần 2G / 3G / 4G của Preferred Vocoder

Khi bạn đã hoàn tất, chạm vào biểu tượng Bàn phím gần cuối màn hình. 

audio