Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn cấu hình gửi nhận mail POP3 trên Mac OS

Bạn lưu ý KHÔNG check mục Remove copy from server after retrieving a message nếu muốn lưu 1 bản copy trên server (Web Mail).

4.7 / 5 ( 44 bình chọn )
Exit mobile version