Hướng dẫn cấu hình mail MS Outlook trên Android

  • Tuesday 03/01/2017

Hướng dẫn cấu hình mail MS Outlook trên Android

quý khách lưu ý: Sử dụng App Microsoft Outlook này đồng nghĩa quý khách cho phép email của quý khách đi qua server trung gian là Outlook của Microsoft kết nối về mail server PA Việt Nam. Vì vậy, quý khách cân nhắc trước khi sử dụng phần mềm này đối với các email giao dịch quan trọng.