Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn cấu hình mail POP trên Thunderbird

Hôm nay PA Việt Nam xin hướng dẫn các bạn cài đặt mail theo giao thức POP trên Thunderbird để lưu trữ mail về máy tính cá nhân và tự động xóa mail trên Email server.

Cài đặt mail POP trên Thunderbird

Tại giao diện chính của Thunderbird các bạn chọn Cài Đặt.

 

 

Tiếp đến chọn Cài đặt tài khoản > Hành động tài khoản > Thêm tài khoản thư

 

 

Khi này giao diện Thiết lập tài khoản sẽ hiện lên, bạn tiến hành điền thông tin Tên, địa chỉ email, mật khẩu và chọn Cấu hình thủ công.

Thông tin cài đặt máy chủ bao gồm:

Giao thức: POP3
Tên máy chủ nhận/gửi: mail.domain.com
Cổng:
– Sử dụng SSL/TLS: POP3 – 995, SMTP – 465
– Không SSL: POP3 – 110, SMTP – 25
Bảo mật kết nối: SSL/TLS
Phương thức xác thực: Mật khẩu bình thường.

Sau khi đã điền thông tin hoàn tất, bạn chọn Kiểm tra lại và nhận được thông báo như bên dưới có nghĩa thông tin đã chính xác.

Bạn chọn Xong để kết thúc quá trình cài đặt và tiến hành gửi/nhận mail để kiểm tra.

 

Thay đổi thời gian lưu trữ mail trên Email server

Tại giao diện Cài đặt tài khoản bạn chọn mục Cài đặt máy chủ. Ở đây sẽ có tùy chọn Để lại thư trên máy chủ, mặc định sau khi cài đặt mail thành công Thunderbird sẽ tự động xóa mail cũ sau 14 ngày.

 

Chúc các bạn thành công !

_____________________________________________________________________________

P.A Việt Nam cung cấp giải pháp Email Server dành cho Doanh Nghiệp
Email Server Pro
Email Server Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

 

 

Rate this post
Exit mobile version