Hướng dẫn cấu hình mail POP3 trên Microsoft Outlook 2007

  • Friday 20/07/2012

Hiện tại phiên bản outlook 2007 đã cũ,quý kháck nên cài đặt phiên bản outlookp 2016 để sử dụng

Tham khảo việc cấu hình outlook 2016 tại