Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn cấu hình mail POP3 trên Microsoft Outlook 2007

Hiện tại phiên bản outlook 2007 đã cũ,quý kháck nên cài đặt phiên bản Outlook 2016 để sử dụng

Tham khảo việc cấu hình outlook 2016 tại video bên dưới

Bạn lưu ý cần check vào mục Leave a copy of messages on the server và KHÔNG check mục Remove from server nếu muốn lưu 1 bản copy trên server (Web Mail).

 

 

Rate this post
Exit mobile version