Hướng dẫn cấu hình mail POP3 trên Microsoft Outlook 2010

  • Thursday 21/06/2012

Bạn lưu ý cần check vào mục Leave a copy of messages on the server và KHÔNG check mục Remove from server nếu muốn lưu 1 bản copy trên server (Web Mail).