Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn cấu hình mail POP3 trên Microsoft Outlook 2010

Video giúp hướng dẫn cách cấu hình email đăng ký tại P.A Việt Nam dùng giao thức POP3 trên ứng dụng Microsoft Outlook 2010

 

Lưu ý: Bạn lưu ý cần check vào mục “Leave a copy of messages on the server” và KHÔNG check mục “Remove from server” nếu muốn lưu 1 bản copy trên server (Web Mail).

 

5/5 - (1 bình chọn)
Exit mobile version