Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

[Microsoft Outlook] hướng dẫn cấu hình Email Server P.A Việt Nam với POP3

Video hướng dẫn cách cấu hình email giao thức POP3 vào ứng dụng Microsoft Outlook!

Bạn có thể cấu hình được email đăng ký tại P.A Việt Nam trên ứng dụng Microsoft Outlook ở máy cá nhân.

 

4.7 / 5 ( 26 bình chọn )
Exit mobile version