Hướng dẫn cấu hình mail POP3 vào Outlook Express

  • Monday 28/05/2012

Hiện tại Outlook Express quá cũ và không nhiều tính năng bằng MS Outlook 2016

Quý khách nên cài đặt và sử dụng MS Outlook 2016

Video hướng dẫn cấu hình mail trên MS Outlook 2016