Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn cấu hình mail POP3 vào Outlook Express

Hiện tại Outlook Express quá cũ và không nhiều tính năng bằng MS Outlook 2016.

Bạn nên cài đặt và sử dụng MS Outlook 2016 theo video hướng dẫn bên dưới.

Bạn lưu ý cần check vào mục Leave a copy of messages on the server và KHÔNG check mục Remove from server nếu muốn lưu 1 bản copy trên server (Web Mail).

 

 

5/5 - (1 bình chọn)
Exit mobile version