Mdaemon Connector là gì ? Hướng dẫn cấu hình Mdaemon Connector trên outlook

  • Thursday 18/11/2021

Mdaemon Connector là gì ?

Đây là phần mềm kết nối MDaemon Email Server với Outlook client để sử dụng email, lịch, danh bạ,… Sau khi cấu hình thì dữ liệu mail, lịch, danh bạ trên outlook sẽ đồng bộ với webmail.

1. Cài đặt Mdaemon Connector

Đăng nhập vào webmail http://mail.tendomain tài khoản mail cần cấu hình mdaemon connector để download Mdaemon connector về máy và tiến hành cài đặt (ví dụ: kythuatpa@demopavietnam.vn)

Tùy theo máy quý khách sử dụng Os 32 bit hay 64bit thì chọn phiên bản phù hợp download về máy và tiến hành cài đặt với file MDaemonConnectorClient64.exe (ví dụ 64bit) mới vừa download.

2. Cấu hình outlook sử dụng mdaemon connector

Mở outlook và thực hiện add account theo hướng dẫn sau sử dụng Mdaemon connector:

Khai báo thông tin user/pass mail, phần incoming mail và ougoing mail: mail.tendomain hay hostname sau đó click vào Test & get account settings để kiểm tra kết nối xem có thành công hay không ( nếu “kết nối lỗi” báo lại để kỹ thuật pa kiểm tra lại).

Nhấn Oke, close outlook và open lại outlook để restart lại outook.

Sau khi mở lại outlook, tạo contact và calender từ outlook sau đó check lại trên webmail xem có đồng bộ contact và calender trên webmail hay không.

Đăng nhập vào webmail để kiểm tra lại phần contact và calendar.Trên webmail hiển thị contact và calendar giống với outlook đã tạo trước đó như vậy dữ liệu contact và calendar đã được đồng bộ thành công.

 

P.A Việt Nam cung cấp giải pháp Email Server dành cho Doanh Nghiệp:
Email Server Pro
Email Server Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

 

Bài Viết Liên Quan:

4.5/5 - (55 bình chọn)