Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn cấu hình nhận email cảnh báo khi server sắp full disk trên directadmin

Để tránh tình trạng server bị full disk làm stop các dịch vụ như apache, mysql…Bạn cần cầu hình kích thoạt tính năng gửi thông báo qua email khi server sắp Full Disk trên Directadmin. Để kích hoạt tính năng này bạn thực hiện theo các bước bên dưới.

Bước 1: Đăng nhập admin Directadmin vào mục Administrator Setting

Bước 2: tại mục Waring admin at …chỉnh lại % bạn muốn nhận cảnh báo, ví dụ để 95% thì khi server sử dụng 95% dung lượng ổ cứng thì sẽ gửi email thông báo, tick chọn Check every Day > Nhấn nut Save bên dưới

Bước 3: trở lại trang chủ của trang admin > chọn mục Message System ở trên cùng góc phải màn hình

Bước 4: Kéo xuống phía dưới trang tick chọn Email a copy of all message to … > nhập email của bạn vào ô trống > save

Hoàn tất cấu hình.

Rate this post
Exit mobile version