Hướng dẫn cấu hình relay SMTP trên exim DirectAdmin

  • Tuesday 22/03/2022

Relay SMTP được dùng để chuyển tiếp sang 1 máy chủ mail khác để gửi . Trong 1 số trường hợp IP SMTP sever chính bị lỗi hoặc bị chặn thì việc cấu hình chuyển tiếp sang 1 SMTP sever khác để gửi sẽ làm giảm ảnh hưởng và tăng tỷ lệ chuyển mail đi thành công.

Bài viết sau sẽ hướng dẫn bạn cấu hình relay smtp trên mail exim sử dụng công cụ quản lý directadmin.

  • Bạn cần SSH vào sever , nếu bạn chưa rõ có thể tham khảo thêm bài viết SSH bằng putty tại đây
  • Mở file /etc/exim.conf . Lưu ý trước khi thao tác có thể backup lại file này để tránh trong quá trình điều chỉnh xảy ra lỗi có thể khôi phục lại

Hướng dẫn Cấu hình relay SMTP manualroute

smart_route:
driver = manualroute
domains = ! +local_domains
ignore_target_hosts = 127.0.0.0/8
condition = “${perl{check_limits}}”
route_list = !+local_domains HOSTNAME-or-IP#
transport = remote_smtp

Hướng dẫn Cấu hình SMTP transport

driver = smtp
# In-case your server continues to send outgoing over port 25 please add the below line
port = 587
hosts_require_tls = SMARTHOST
hosts_require_auth = *

Hướng dẫn Cấu hình SMTP authentication

relayhost_login:
driver = plaintext
public_name = LOGIN
client_send = : yourUserName : yourUserPassword

 

Sau đó Restart exim . Mở file log để theo dõi email . Nếu quá trình làm không thành công bạn có thể chép lại file config exim cũ và restart lại. Chúc bạn thành công

File log exim sử directadmin theo đường dẫn sau

tail -f /var/log/exim/mainlog

Bạn có thể tham khảo thêm bài viết hướng dẫn đọc file log exim tại đây

 

5/5 - (1 bình chọn)