Hướng dẫn cấu hình slow query log trên MySQL/Mariadb

  • Wednesday 15/12/2021

Hướng dẫn cấu hình slow query log trên MySQL/Mariadb

Slow query log là bản ghi các truy vấn SQL mất nhiều thời gian để thực hiện, nó giúp người quản trị hệ thống biết được các câu lệnh truy cập nào trong quá trình xử lý chậm để có thể đưa ra hướng khắc phục xử lý.

Bài viết này P.A Việt Nam sẽ hướng dẫn cách để có thể cấu hình slow query log trên MySQL/Mariadb theo 2 cách sau:

Cách 1: Trực tiếp trên file my.cnf

Với cách này thì cần phải restart lại dịch vụ MySQL/Mariadb, ta thêm 3 thông số dưới đây vào file my.cnf:

Với MySQL:

long_query_time = 4
slow_query_log = 1
slow_query_log_file = "/var/lib/mysql/slow.log"

Với Mariadb:

slow_query_log
slow_query_log_file=/var/lib/mysql/slow.log
long_query_time=4.0

Trong đó:

long_query_time: ghi lại các query có thời gian 4s trở lên
slow_query_log: khai báo bật tính năng ghi log các query chậm
slow_query_log_file: đường dẫn file log ghi lại các query chậm

Sau khi thêm các cấu hình trên, chúng ta cần restart lại MySQL/Mariadb để áp dụng cấu hình:

systemctl restart mysqld

systemctl restart mariadb

Hoàn tất ta có thể theo dõi log được ghi nhận trong file đã cấu hình trước đó với lệnh: tail -f /var/lib/mysql/slow.log

Cách 2: Cấu hình trên MySQL/Mariadb command-line

Trường hợp đang cần debug hoạt động của MySQL/Mariadb và muốn bật tính năng lưu log với slow query mà không cần khởi động lại dịch vụ thì ta có thể cấu hình thông qua MySQL command-line. Không cần bất kì thao tác cấu hình với file “my.cnf” và khởi động lại dịch vụ.

Đăng nhập MySQL/Mariadb command-line và thực hiện set các giá trị cấu hình GLOBAL tương ứng như sau:

# mysql -uroot -p
mysql> SET GLOBAL slow_query_log_file = '/var/lib/mysql/slow.log';
mysql> SET GLOBAL long_query_time = 4;
mysql> SET GLOBAL slow_query_log = 1;
mysql> FLUSH LOGS;

Như vậy đã có thể cấu hình slow query log trên MySQL/Mariadb

Mọi chi tiết khác cần hỗ trợ, vui lòng gửi yêu cầu về kythuat@pavietnam.vn hoặc hotline 19009477 ext: 2

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Xem thêm các hướng dẫn khác liên quan đến VPS/Server tại đây.

Rate this post