Hướng dẫn cấu hình chống spam cho email với SpamAssassin trên cPanel

  • Sunday 11/12/2011

SpamAssassin là hệ thống tự động lọc email spam. Hệ thống này sẽ xác định các email nhận được có phải là mail spam hay không dựa vào phần nội dung (content) và và phần tiêu đề (header) của email gởi đến.

Video hướng dẫn: https://youtu.be/v51I1c31omM

Hướng dẫn cấu hình SpamAssassin

Bước 1 : Vào biểu tượng spamAssassin như hình dưới :

 

SpamAssassin

 

Bước 2 : Trong mục spamAssassin is current ta Enable để bật tính năng của SpamAssassin.

 

Bước 3 : Phần Filters  cho phép bật/tắt tính năng tự động xóa thư spam. Chức năng này sẽ tự động xóa mail khi email đó có số điểm spam (spam score) vượt quá giới hạn cho phép.Kích hoạt tính năng này bằng cách chọn vào button Auto-Delete Spam, chọn Disable Auto-Delete Spam để vô hiệu hóa tính năng này.


Lưu ý: Kích hoạt tính năng này  thể làm bạn mất email mặc dù mail đó không phải làmailspam nếumailđó có số điểmspam (score)bằng hoặc vượt quá số điểm được xác định. Vì vậy bạn phải chắc chắn rằngSpamAssassin được cấu hình đúng cho tài khoản của bạn trước khi sử dụng tính năng này.

 

 

Bước 4 : Trong mục spam Box ta Enable để bật tính năng này nhằm tạo một thư mục spam bổ sung dùng để chứa các mail spam riêng mà bạn muốn kiểm tra lại khi bạn nghi ngờ rằng spamAssassin đã phân biệt nhầm là spam mail.Ngoài ra còn có tính năng xóa spam Box bằng cách chọn Clear spam Box.

 

 

Bước 5 :Cuối cùng ta cấu hình spamAssassin bằng cách chọn mục Configure spamAssassin.

 

 

Blacklist: Tính năng này cho phép bạn cấu hình chỉ định các địa chỉ emai được cho là spam, các email này sẽ được lưu vào danh sách đen – blacklist và SpamAssassin sẽ lập tức đánh dấu email này là spam mà không cần phải xem xét bất cứ điều kiện nào khác. Có thể sử dụng dấu * để đại diện cho nhiều ký tự và dấu ? để đại diện cho một ký tự.

 

 

Ví dụ:

+ user@qq.com — Blacklists một email user@qq.com

*@126.com — Blacklists tất cả các địa chỉ từ domain example.com.

?ser@163.com — Dấu ? đại diện cho một ký tự, ví dụ email User@163.com sẽ bị blacklist, nhưng email AUser@163.com sẽ không bị blacklist.

 

– Whilelist (danh sách trắng hay còn gọi là danh sách ngoại lệ): Các email được cấu hình chỉ định là whilelist sẽ được SpamAssassin bỏ qua và không bao giờ được xem là spam.  Phương thức cấu hình tương tự như cấu hình ở mục blacklist.

 

 

P.A Việt Nam hơn 23 năm kinh nghiệm cung cấp giải pháp Email Server dành cho Doanh Nghiệp

Private Email

Email Server Pro

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Tham khảo các bài viết về Email Server khác tại https://kb.pavietnam.vn/category/email-server

Rate this post