Hướng dẫn cấu hình SSL trên Thunderbird

  • Wednesday 08/06/2016

 

 

Nếu bạn đang sử giao thức Pop3 để lấy mail về, để bảo mật thông tin kết nối, bạn nên sử dụng kết nối an toàn ssl

Chọn Server settings

 

Nếu bạn sử dụng IMAP + SSL

 

imaps

 

Cấu hình lại SMTP + TLS/SSL

smtps

 

Chúc bạn thành công.