Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn cấu hình sử dụng email trên hệ điều hành Android

Hướng dẫn cấu hình sử dụng email trên hệ điều hành Android
Quý khách chọn icon Email:

Cài đặt Mail theo dạng Other:

Điền tên tài khoản và mật khẩu email trên host/server mail mà Quý khách đã tạo, sau đó chọn nút Manual (Thủ công) :

Nhập thông tin username và password email đã tạo và chọn Manual để cài đặt thủ công:

 

Chọn giao thức POP3 hoặc IMAP4. Ở đây, Chúng tôi cấu hình nhận mail theo gia thức IMAP (do IMAP hỗ trợ nhận mail cùng 1 thời điểm trên nhiều thiết bị cùng 1 tài khoản)

Điền vào thông tin máy chủ nhận thư:
– username password tài khoản email
– Máy chủ nhận mail: mail.tenDomain (hoặc IP)
– Cổng nhận mail IMAP: 143
– Kiểu bảo mật: không báo mật (NON-SSL)

Điền vào thông tin máy chủ gửi thư:
– username password tài khoản email
– Máy chủ gửi mail: mail.tenDomain (hoặc IP)
– Cổng gửi mail IMAP: 25
– Kiểu bảo mật: không bảo mật (NON-SSL)

Cấu hình chứng thực tại khoản khi gửi (Quan trọng, vì server mail/host đều yêu cầu phải chứng thực tài khoản)

Điền vào tên người dùng ở box Your name (My Name) để khi gửi đi tên người dùng sẽ hiển thị trên email. Kết thúc cấu hình:

Sau khi cài đặt thành công. Quý khách có thể gửi/nhận email test cho chính mình hoặc đến tài khoản email khác.

Chúc Quý khách cấu hình thành công.

P.A Việt Nam.

4.5/5 - (93 bình chọn)
Exit mobile version