Hướng dẫn cấu hình tên miền sử dụng ladipage.

  • Monday 01/06/2020

Truy cập trang quản trị tên miền của P.A Việt Nam và nhập thông tin tài khoản:
https://access.pavietnam.vn/

1. Trường hợp bạn muốn sử dụng tên miền chính thì tạo 2 record sau:

Host record: www
Type (Loại): CNAME
Value (Giá trị): dns.ladipage.com
Host record: @
Type (Loại): A
Value (Giá trị): 13.229.38.226

2. Trường hợp bạn muốn cấu hình chạy cho tên miền phụ:

Giả sử tên miền chính của bạn là tenmiencuaban.com, và bạn muốn tạo một tên miền phụ là sanphama.tenmiencuaban.com.
Chọn tên miền chính bạn muốn cài đặt, sau đó tạo một bản ghi mới và điền các giá trị như sau:
Host record: sanphama
Type (Loại): CNAME
Value (Giá trị): dns.ladipage.com