Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn cấu hình tên miền thay đổi IP và DNS trong trang access.pavietnam.vn

Hướng dẫn cấu hình tên miền thay đổi IP và DNS trong trang access.pavietnam.vn

Để cấu hình tên miền khi đăng ký tại P.A Việt Nam, bạn truy cập vào trang quản lý tên miền sau

https://access.pavietnam.vn/

hoặc https://access.dotvndns.vn/

Đăng nhập bằng tên miền và mật khẩu ( thông tin mật khẩu được gửi khi tên miền được đăng ký )

Hướng dẫn thay đổi DNS – Name Server 

Vào mục “THAY ĐỔI DNS” >> nhập tên máy chủ DNS ( Name Server ) mà bạn muốn sử dụng >> LƯU CẤU HÌNH

Trường hợp đang sử dụng DNS ở nơi khác và muốn chuyển về DNS của P.A Việt Nam, bạn có thể thực hiện nhanh ở phần “Cập Nhật Name Server Mặc Định”

Hướng dẫn cấu hình tên miền :  thay đổi IP – cấu hình các bản ghi  ( Record ).

– Đầu tiên phải đảm bảo sử dụng DNS – Name Server của P.A Việt Nam ( sử dụng chức năng Cập Nhật Name Server Mặc Định)

– Chọn vào mục “CẤU HÌNH” để thực hiện cấu hình các bản ghi trỏ đến IP, địa chỉ mà bạn muốn.

CHÚ Ý CẤU HÌNH DOMAIN:

–  Nếu Record Type là: A thì Address phải là địa chỉ IP, ví dụ: 209.85.5.35
–  Nếu Record Type là: CNAME thì Address phải là tên miền , ví dụ: abc.com
–  Nếu Record Type là: NS thì Address phải là tên miền , ví dụ: abc.com
–  Nếu Record Type là: MX thì Host record phải là @ và Address phải là tên mail server, ví dụ: mail.abc.com
–  Nếu Record Type là: URL Redirect/URL Frame thì Address phải là tên, ví dụ: http://www.abc.com
–  Priority chỉ áp dụng cho Type là MX

4.6/5 - (52 bình chọn)
Exit mobile version