Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn cấu hình tên miền từ Mắt Bão về hosting của PA Việt Nam

Hướng dẫn cấu hình tên miền từ Mắt Bão về host của PA Việt Nam

*** Lưu ý: Khi quý khách sử dụng hệ thống phân giải tên miền Mắt Bão, hãy chắc chắn rằng quý khách đang sử dụng Name server mặc định do Mắt Bão cung cấp.

Đăng nhập vào trang quản lý dịch vụ của Mắt Bão theo link:
https://id.matbao.net/
Sau khi đăng nhập thì quý khách làm theo hướng dẫn như hình 1:

Hình 1

Cập nhật Name server cho tên miền theo hình 2:

Hình 2

Cập nhật Name server cho tên miền xong, quý khách tiếp tục truy cập trang quản lý DNS tên miền như hình 3:

Hinh 3

Trong giao diện quản lý DNS, quý khách tiến hành thêm mới các bảng ghi như hình 4 là các record cơ bản khi sử dụng hosting tại PA Việt Nam:

Hình 4

Sau khi lưu cấu hình, Quý khách cần chờ thời gian hiệu lực của DNS.
* Nếu quá 24h Cấu hình DNS không có hiệu lực (không truy cập được hosting tại PA Việt Nam thông qua tên miền này), vui lòng liên hệ Mắt Bão để được hỗ trợ.

Rate this post
Exit mobile version