Hướng dẫn cấu hình tên miền từ TenTen về host của PA Việt Nam

  • Tuesday 01/12/2015

Hướng dẫn cấu hình tên miền từ TenTen về host của PA Việt Nam

*** Lưu ý: Khi quý khách sử dụng hệ thống phân giải tên miền TenTen, hãy chắc chắn rằng quý khách đang sử dụng Name server mặc định do TenTen cung cấp.

Đăng nhập vào trang quản lý dịch vụ của TenTen theo link:

https://domain.tenten.vn

Hình 1

Sau khi đăng nhập, trong giao diện quản lý DNS, quý khách tiến hành thêm mới các bản ghi như hình 1 là các record cơ bản khi sử dụng hosting tại PA Việt Nam, thông tin IP host chúng tôi đã cung cấp đến quý khách để quý khách có thông tin cấu hình:

Hình 2

Sau khi lưu cấu hình, Quý khách cần chờ thời gian hiệu lực của DNS.

* Nếu quá 24h Cấu hình DNS không có hiệu lực (không truy cập được hosting tại PA Việt Nam thông qua tên miền này), vui lòng liên hệ TenTen để được hỗ trợ.

Rate this post