Hướng dẫn cấu hình tên miền từ VDC về host của PA Việt Nam

  • Sunday 08/11/2015

Hướng dẫn cấu hình tên miền từ VDC về host của PA Việt Nam

*** Lưu ý: Khi quý khách sử dụng hệ thống phân giải tên miền VDC, hãy chắc chắn rằng quý khách đang sử dụng Name server mặc định do VDC cung cấp.

Đăng nhập vào trang quản lý dịch vụ domain của VDC theo link như hình 1:
https://dns.vdconline.vn/main.php


Hình 1

Sau khi đăng nhập thì quý khách truy cập mục “Tên miền” như hình 2:


Hình 2

Click vào vị trí tên miền như hình 3 để vào trang cấu hình DNS:


Hình 3

Tại trang cấu hình DNS, quý khách tiến hành cấu hình các record như trong ảnh bên dưới để sử dụng dịch vụ host ở PA Việt Nam:


Hình 4

Cấu hình DNS và lưu cấu hình xong, trạng thái DNS – cột Valid – sẽ màu đen, quý khách cần đợi DNS của VDC kiểm tra và chấp nhận cấu hình của quý khách trên domain thì sẽ chuyển sang màu xanh như hình 5.


Hình 5

* Nếu quá 24h Cấu hình DNS không có hiệu lực (không truy cập được hosting tại PA Việt Nam thông qua tên miền này), vui lòng liên hệ VDC để được hỗ trợ.