Hướng dẫn cấu hình tổng đài số hoàn chỉnh với kịch bản có lời chào (IVR) đơn giản

  • Monday 18/12/2017

Kịch Bản tổng đài: Kịch bản gọi vào tổng đâì có lời chào đơn giản.

1. Lời chào trong giờ làm việc.

Chào mừng Quý khách đã gọi đến công ty PAVietnam. Quý khách vui lòng chờ trong giây lát, cuộc gọi của Quý khách đang được chuyển đến tư vấn viên.

2. Lời chào ngoài giờ làm việc.

Hiện tại đang ngoài giờ làm việc của các tư vấn viên, Quý khách vui lòng truy cập vào website https://pavietnam.vn hoặc để lại tin nhắn sau tiếng beep. Xin cảm ơn.

3. Lời chào máy bận.

Hiện tại tất cả các tư vấn viên đều bận mong Quý khách vui lòng gọi lại sau.

4. Kịch bản:

 

Thời gian làm việc của công ty từ 8h00 đến 12h00 và từ 13h00 đến 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 làm từ 8h00 đến 12h00.

Trong Thời Gian Làm Việc:

– Khi khách hàng gọi vào 19009477 hoặc 02862563737 trong giờ làm việc sẽ nghe Lời chào trong giờ làm việc sau khi nghe xong sẽ chuyển vào hàng đợi (hàng đợi sẽ chứa các số nội bộ như 101, 102, 103,104).

+ Khi gọi vào hàng đợi sẽ đổ chuông xoay vòng các máy. Máy nhánh 101 sẽ đổ chuông trong 15 giây, sau 15 giây máy nhánh 101 không bắt máy sẽ chuyển qua máy nhánh 102, sau 15s máy nhánh 102 không bắt máy sẽ chuyển qua máy nhánh 103, tương tự 15s sau sẽ chuyển qua máy nhánh 104.

+ Hàng đợi có tổng thời gian chời là 1 phút, sau 1 phút mà 4 máy nhánh không máy nào bắt máy sẽ nghe Lời chào máy bận.

Ngoài Thời Gian Làm Việc:

Khi khách hàng gọi vào 19009477 hoặc 02862563737 ngoài giờ làm việc sẽ nghe Lời chào ngoài giờ làm việc. Sau khi nghe tiếng beep sẽ bật group thư thoại bao gồn các số 101,102,103. Các số này muốn nghe lại thư thoại nhấn gọi *97 nhập mật khẩu nghe lại thư thoại và làm theo hướng dẫn.

Cấu hình:

Bước 1. Tạo các số nội bộ 101, 102, 103, 104

Bước 2. Tạo hàng đợi cấu hình và thêm 4 số nội bộ 101, 102, 103, 104 vào hàng đợi.

Bước 3. Tạo nhóm thư thoại cho số nội bộ 101,102,103

Bước 4. Tạo thông báo trong giờ làm việc. Thông báo ngoài giờ làm việc. Thông báo máy bận.

Bước 5. Tạo khung thời gian, và tạo điều kiện thời gian.

Bước 6. Cấu hình khi gọi vào 2 đầu số 19009477 và 02862563737 sẽ chuyển vào hàng đợi.

Bước 7. Cấu hình gọi ra Mobile (09…) , Hotline (1800-1900), Số bàn.

 

Rate this post