Hướng dẫn cấu hình tổng đài số hoàn chỉnh với Kịch bản có lời chào và tương tác phím với khách hàng

  • Monday 18/12/2017

Kịch bản lời chào có tương tác phím với khách hàng (nâng cao).

Giờ làm việc (8h-11h và 13h-17h30 từ thứ 2 -> thứ 6)

1. Trong Giờ Làm Việc:

– Khi gọi vào 19009477 hoặc 02862563737 sẽ nghe lời chào nhấn phím 1 để gặp hỗ trợ kỹ thuật tại Hồ Chí Minh, Nhấn phím 2 để gặp hỗ trợ kỹ thuật tại Hà Nội, nhấn phím 0 để được hỗ trợ các vấn đề khác.

+ Nhấn phím 1 đổ chuông tất cả phòng kỹ thuật HCM từ 101 đến 104.

+ Nhấn phím 2 đổ chuông ngẫu nhiêu phòng kỹ thuật HN các máy (201-204) 10s, 5s nghỉ

+ Nhấn phím 0 chyển qua 301 nếu 301 bận sẽ chuyển ra di động.

2. Ngoài giờ làm việc:

Khi gọi vào 19009477 hoặc 02862563737 nghe lời chào nhấn phím 1 để chuyển vào thư thoại (401, 402 cho phép nhận thư thoại qua email)

3. Cấu hình gọi ra:

– Gọi ra di động không cần mã pin.

– Cấu hình mã pin

– Gọi ra các số hotline như 1900, 1800 phải có mã pin mới goi ra được.

4. Cấu hình:

1. Tạo các số nội bộ 101-104, 201-204, 301, 401-402

2. Tạo hàng đợi kỹ thuật HCM từ 101 đến 104, kỹ thuật HN các máy (201-204) 10s, 5s nghỉ

3. Tạo nhóm thư thoại cho số nội bộ 101,102,103

4. Tạo IVR cho kịch bản

5. Tạo thông báo trong giờ làm việc. Thông báo ngoài giờ làm việc. Thông báo máy bận.

6. Tạo khung thời gian, và tạo điều kiện thời gian.

7. Cấu hình khi gọi vào 2 đầu số 19009477 và 02862563737 sẽ chuyển vào hàng đợi.

Rate this post