Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn cấu hình tổng đài số hoàn chỉnh với kịch bản không có lời chào (IVR)

Đây là video hướng dẫn cấu hình theo Kịch Bản tổng đài 1:

Kịch bản tổng đâì không có lời chào.

– Khi khách hàng gọi vào 2 đầu số 19009477 hoặc 02862563737 sẽ chuyển vào hàng đợi (hàng đợi sẽ chứa các số nội bộ như 101, 102, 103,104).

+ Khi gọi vào hàng đợi sẽ đổ chuông xoay vòng các máy. Máy nhánh 101 sẽ đổ chuông trong 15 giây, sau 15 giây máy nhánh 101 không bắt máy sẽ chuyển qua máy nhánh 102, sau 15s máy nhánh 102 không bắt máy sẽ chuyển qua máy nhánh 103, tương tự 15s sau sẽ chuyển qua máy nhánh 104.

+ Hàng đợi có tổng thời gian chời là 2 phút, sau 2 phút mà 4 máy nhánh không máy nào bắt máy sẽ kết thúc cuộc gọi.

Cấu hình:

Bước 1. Tạo các số nội bộ 101, 102, 103, 104

Bước 2. Tạo hàng đợi cấu hình và thêm 4 số nội bộ 101, 102, 103, 104 vào hàng đợi.

Bước 3. Cấu hình khi gọi vào 2 đầu số 19009477 và 02862563737 sẽ chuyển vào hàng đợi.

Bước 4. Cấu hình gọi ra Mobile (09…) , Hotline (1800-1900), Số bàn.

Rate this post
Exit mobile version