Hướng dẫn cấu hình tổng đài luôn nhận được cuộc gọi đến, ngay cả khi thiết bị mất kết nối internet.

  • Tuesday 21/07/2020

Hướng dẫn cấu hình tổng đài luôn nhận được cuộc gọi đến, ngay cả khi thiết bị mất kết nối internet.

Kịch bản cấu hình tổng đài không để mất cuộc gọi, ngay cả trường hợp điện thoại mất kết nối internet wifi, 3G, 4G. Khi thiết bị mất kết nối internet cuộc gọi sẽ được chuyển qua số điện thoại di động đã được cấu hình trước đó.

– Kịch bản:

Khách hàng gọi vào tổng đài sẽ chuyển vào hàng đợi (trong hàng đợi sẽ có các số nội bộ 101, 102, 103) các số nội bộ này sẽ đổ chuông trong thời gian 30 giây nếu không có máy nào bắt máy sẽ chuyển cuộc gọi qua số điện thoại di động.

– Cấu hình:

Bước 1. Tạo một số nội bộ.

– Tạo một số nội bộ, số nội bộ này sẽ không sử dụng để nghe gọi mà chỉ để sử dụng làm số trung gian để chuyển cuộc gọi qua số điện thoại di động.

Truy cập trang https://crm.pavietnam.vn → vào menu Số nội bộchọn Thêm mới để tạo số nội bộ. liên kết https://crm.pavietnam.vn/cloud-phone/extensions/add

Kham khảo: Hướng dẫn tạo số nội bộ

– Cấu hình số nội bộ chuyển cuộc gọi qua số điện thoại di động.

Truy cập trang https://crm.pavietnam.vn → vào menu Số nội bộ của tôiChọn Tại mục Cập nhật số nội bộ cá nhân Sau đó chọn số nội bộ sau đó chọn cập nhật → sau đó tại mục Cập nhật số nội bộ cá nhân click chọn lại số nội bộ vừa chọn.

Tại mục: Thiết lập Chuyển tiếp cuộc gọi

– Chuyển tiếp khi không sẵn sàng: Nhập số điện thoại di động cần chuyển: ví dụ số 0908…..

Bước 2. Cấu hình hàng đợi chuyển cuộc goi qua số di động nếu không bắt máy.

– Tạo một hàng đợi, sẽ đổ chuông các số 101, 102, 103 trong 30 giây, nếu không ai bắt máy sẽ chuyển qua số điện thoại di động.

Truy cập trang https://crm.pavietnam.vn → vào menu Tự động trả lờiChọn Hàng đợi liên kết https://crm.pavietnam.vn/cloud-phone/queue

Tại mục:

– Đầu số: là số duy nhất không trùng với số nội bộ: ví dụ số: 1111

– Tên hàng đợi: đặt tên hàng đợi, ví dụ : HangDoiKinhDoanh

– Hàng đợi số nội bộ:

Chọn nhanh số nội bộ: chọn các số nội bộ vào hàng đợi ví dụ chọn các số 101, 102, 103

– Cách thức đổ chuông: chọn đổ chuông tất cả hoặc đổ chuông xoay vong…

– Ghi âm cuộc gọi: chọn Wav để ghi âm cuộc gọi vào

– Thời gian chờ tối đa: chọn 30 giây gọi vào hàng đợi này chỉ đổ chuông 30 giây, nếu trong 30 giây không máy nào bắt máy thì chuyển qua số di động.

– Điểm đến khi có quá nhiều sai sót: chọn số nội bộ đã cấu hình tại bước 1.

Bước 3. Cấu hình bên ngoài gọi vào chuyển vào hàng đợi.

– Cấu hình khi gọi vào đầu số trên tổng đài sẽ chuyển vào hàng đợi đã tạo tại bước 2.

Truy cập trang https://crm.pavietnam.vn → vào menu Định tuyến → Tại mục Điều hướng gọi đến → tại Tạo định tuyến. liên kết https://crm.pavietnam.vn/cloud-phone/inbound

Tại mục:

– Mô tả: Nhập mô tả

Số DID: Nhập số điện thoại gọi vào.

– Điểm đến(*): Chọn hàng đợi → chọn hàng đợi kinh doanh đã cấu hình tại bước 1

Rate this post