Hướng dẫn cấu hình trạm phát Yealink W60B.

  • Monday 23/10/2017

Bước 1: Khởi động cài đặt thiết bị trạm phát W60B

 

Kết nối Router đến thiết bị trạm phát W60B qua cáp Ethernet mạng qua các port RJ45. Sau đó, cắm nguồn cáp điện vào thiết bị trạm phát W60B.
Đợi chờ trong khoảng 60 giây sau khi cắm nguồn bộ chuyển đổi cho thiết bị trạm phát.
Đợi chờ khoảng 60 giây, nhấn nút Paging (biểu tượng Wifi), nằm phía trước mặt trạm phát, như hình vẽ minh họa bên dưới:

W60B

 

Chỉ khi được nhấn vào, địa chỉ IP của thiết bị trạm phát sẽ được hiển thị trên Handset, như minh họa bên dưới:

IP W60B

 

Hoặc có thể cấu hình mạng cho thiết bị trạm phát theo các cách sau:
Các cách cấu hình mạng
+ Thiết lập IP động từ DHCP: Theo mặc định, thiết bị trạm phát sẽ có gắng lấy 01 IP hợp lệ từ máy chủ DHCP trong hệ thống mạng. Ví dụ : địa chỉ IP, subnet mask, gateway address và địa chỉ DNS.
+ Thiết lập IP tĩnh: Nếu thiết bị trạm phát không thể kết nối đến máy chủ DHCP với bất kì lý do gì, bạn cần cấu hình địa chỉ IP, subnet mask, địa chỉ gateway, địa chỉ primary DNS và secondary DNS bằng hình thức thủ công thông qua Handset như sau :

Login W60B

 

Username : admin
Password : admin


Để cấu hình các thông số lớp mạng bằng thủ công cho thiết bị trạm phát :

1. Nhấn phím OK để vào khung Menu chính và chọn Settings->System Settings-> Network.

2. Chọn Static từ trường IP Address Type.

3. Nhập mã PIN hệ thống(mặc định: 0000), và nhấn phím mềm Done.

4. Điền một giá trị địa chỉ IP hợp lệ vào IP Address, Subnet Mask, Default Gateway, Primary DNS và Secondary DNS phù hợp với hệ thống mạng của mình.

5. Nhấn phím mềm Save để chấp nhận sự thay đổi.

Chúng ta sẽ truy cập thông qua giao diện website.

Bước 2: Cấu hình các thiết lập tài khoản

Để cấu hình các thiết lập tài khoản account, từ màn hình chính, click vào Tab Account và chọn thẻ Register-> Chọn account cần cấu hình trong menu đổ xuống. (Hỗ trợ 5 tài khoản account)
Chúng ta cấu hình các thông số phù hợp với hệ thống của mình, sau đó nhấn Confirm.

Thiết lập tài khoản W60B

Bước 2.1: Cấu hình thiết lập Basic, mã Codec , Advanced cho các Handset để mặc định.

Bước 2.2: Cấu hình thiết lập mục Number Assignment

Trong mục Number Assignment, chúng ta có thể đăng ký mỗi Handset tương ứng với từng account. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể đăng ký 01 Handset với đồng thời 05 account ở cả Incoming lines và Outcoming lines.

Account W60B 2

Vì vậy, việc đăng kí nhiều account cho 01 Handset dẫn tới khi có cuộc gọi tới 01 account (Incomming lines) thì sẽ đổ chuông đồng thời trên những Handset khác nếu có đăng ký cùng account đó. Còn khi cuộc gọi ra ngoài (Outgoing lines) thì theo mặc định sẽ chỉ có 01 Handset được phép gọi ra.

Bước 2.3: Cấu hình thiết lập mục tên gọi cho Handset

Ở mục Handset Name thì cho phép đặt tên riêng cho từng Handset, hỗ trợ hiển thị Tiếng Việt có dấu trên Handset.

Handset

Bước 3: Cấu hình thiết lập Network

Chúng ta có thể cấu hình mạng ở Tab Network.

Handset

Bước 4: Cấu hình thiết lập ở Tab Features

Cấu hình Time Server, các tính năng cuộc gọi như Forward

Tính năng

Bước 5: Cấu hình các thiết lập Tab Contacts

Ở Tab Directory, chúng ta có thẻ Import hoặc Export danh bạ cho từng Handset, định dạng file danh bạ là .xml và .csv.

Contacts

 

Cấu hình Time Server

Setting Time

 

Bước 6: Cấu hình thiết lập cho Tab Security

 

 

Security