Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn cấu hình trạm phát Yealink W60B

Bước 1: Khởi động cài đặt thiết bị trạm phát W60B

Kết nối Router đến thiết bị trạm phát W60B qua cáp Ethernet mạng qua các port RJ45. Sau đó, cắm nguồn cáp điện vào thiết bị trạm phát W60B.
Đợi chờ trong khoảng 60 giây sau khi cắm nguồn bộ chuyển đổi cho thiết bị trạm phát.
Đợi chờ khoảng 60 giây, nhấn nút Paging (biểu tượng Wifi), nằm phía trước mặt trạm phát, như hình vẽ minh họa bên dưới:
 

 

 

Chỉ khi được nhấn vào, địa chỉ IP của thiết bị trạm phát sẽ được hiển thị trên Handset, như minh họa bên dưới:
 

 

Hoặc có thể cấu hình mạng cho thiết bị trạm phát theo các cách sau:
Các cách cấu hình mạng
+ Thiết lập IP động từ DHCP: Theo mặc định, thiết bị trạm phát sẽ có gắng lấy 01 IP hợp lệ từ máy chủ DHCP trong hệ thống mạng. Ví dụ : địa chỉ IP, subnet mask, gateway address và địa chỉ DNS.
+ Thiết lập IP tĩnh: Nếu thiết bị trạm phát không thể kết nối đến máy chủ DHCP với bất kì lý do gì, bạn cần cấu hình địa chỉ IP, subnet mask, địa chỉ gateway, địa chỉ primary DNS và secondary DNS bằng hình thức thủ công thông qua Handset như sau :