Hướng dẫn cấu hình trên IP Phone Grandstream GXP1400

  • Wednesday 23/08/2017

GrandStream GXP 1400 là dòng điện thoại IP phone giá rẻ không hỗ trợ PoE.

Dòng GXP1405 có cấu hình hoàn toàn tương tự GXP1400 nhưng có hỗ trợ thêm PoE.


Cấu hình và giao diện quản trị của GXP1400 và GXP1405 là giống như nhau và cùng sử dụng firmware.


Sau đây là quá trình khui hộp GrandStream 1400

Kế tiếp chúng ta, cắm nguồn và tiến hành cấu hình điện thoại GrandStream GXP 1400. 
Step 1 : Mở trình duyệt web và gõ địa chỉ IP của GrandStream GXP 1400 vào.

Nhập Password default: admin
Click Login. 

Step 2: Vào phần tạo Account SIP

Khai báo như sau :
Account Name: Đặt tên cho tài khoản SIP
SIP Server: địa chỉ SIP Server ( Asterisk chính là địa chỉ của Server )

Secondary SIP Server: chỉ dùng khi có backup SIP server
Outbound Proxy: tuỳ kiến trúc triển khai , thông thường không sử dụng.
SIP User ID: nhập tài khoản SIP vào đây, thông thường là số máy nhánh luôn.
Authenticate ID: nhập ID dùng cho xác thực, thông thường thì ID này trùng với USer ID ở trên.
Authenticate Password : nhập mật khẩu cho tài khoản SIP nếu có sử dụng
Name: Khai báo tên thân thiện cho tài khoản SIP này, ví dụ: có thể là tên của nhân viên , dùng hiển thị trên màn hình điện thoại và trên máy SIP khác khi gọi đến
Voice Mail User ID: Khai ID hay số VoiceMail

 

Step 3 : Thiết lập SIP Settings
Phần này thiết lập các tham số đặc trưng cho SIP, tuỳ vào ngữ cảnh để chúng ta tinh chỉnh ở đây. Theo kinh nghiệm của chúng tôi thì cứ để mặc định, khi nào sử dụng có vấn đề thì mới chỉnh phần này.